Kontakt

KATIĆ d.o.o.

ul. Kneza Miloša br. 22
36210 Vrnjačka Banja, Srbija

Telefon/faks: 036 612.101, 612.001

PIB: SR100920387
Matični broj: 07643004
Šifra delatnosti: 4321
Broj iz PEPDV: 128013474

Tekući račun: 265-3210310000206-36 Raiffeisen bank
Devizni tekući račun: RS35265100000005810448 Raiffeisen bank

e-mail: info @ katicdoo.com

web: www.katicdoo.com

Obrazac za evidentiranje možete preuzeti klikom ovde (pdf, 110K), a potvrdu o PDV-u klikom ovde (jpg, 235K).

Kontakt

tel./fax 036 612.001
telefon 036 612.101
info @ katicdoo.com