K&K Building Construction

K&K Building Construction

Godine 2007. osnovano je privredno društvo za građevinarstvo, promet i usluge K&K building construction d.o.o. čiji su osnivači Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge KATIĆ d.o.o. iz Vrnjačke Banje i KLAMPFER HOLDING GmbH sa sedištem u Leondingu u Austriji.

Direktor privrednog društva K&K d.o.o. je Dragan Katić, a zamenik direktora Günther Hinterberger.

PIB: 104963530
Matični broj: 20277050

Poslednji zajednički projekti, uključujući građevinske radove, mašinske (HVAC) i električne instalacije su:

  • proizvodna hala 1 DAD Draexlmaier Automotive d.o.o. Zrenjanin, pogon auto-delova za BMW, 14.000m2
  • proizvodna hala 2 DAD Draexlmaier Automotive d.o.o. Zrenjanin, pogon auto-delova za FIAT, 15.000m2
  • proizvodna i skladišna hala DAD Draexlmaier Automotive d.o.o. u krugu FAS FIAT Kragujevac,
  • električne instalacije na projektu Unapređenja kontrole kvaliteta vazduha i osvetljenja na objektima "METRO Cash&Carry" Srbija.

Kontakt

K&K Building Construction d.o.o.

ul. Kneza Miloša br. 22
36210 Vrnjačka Banja, Srbija

Telefon/faks: 036 612.101, 612.001

PIB: SR104963530
Matični broj: 20277050
Šifra delatnosti: 45310

e-mail: [email protected]

Obrazac za identifikaciju / PDV potvrda

Kontakt

tel./fax 036 612.001
telefon 036 612.101
info @ katicdoo.com